21.Yüzyılda Tüm Öğrencilerin İhtiyaç Duyduğu Beceriler Nelerdir?

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Eğitim için Yeni Vizyon: Teknoloji Aracılığıyla Sosyal ve Duygusal Öğrenmeyi Teşvik Raporu’na göre; öğrencilerin gelişimleri için gerekli bilgiyi sağlamalarında geleneksel eğitimin yetersiz kalmasıyla, insanların öğrendiği ve ihtiyaç duyduğu beceriler arasındaki uçurum giderek daha da belirginleşmektedir.

Bugünün iş adayları, temel olarak sosyal ve duygusal öğrenme (social and emotional learning – SEL) yoluyla geliştirilen beceriler ile birlikte çalışmak, iletişim kurmak ve sorunları çözmek zorundadır. Geleneksel beceriler ile birlikte, bu sosyal ve duygusal yeterlilik öğrencileri gelişen dijital ekonomide başarılı olmaları için donatacaktır.

En çok ihtiyaç duyulacak beceriler nelerdir?

Tablo-1: 21.yy için öğrencilerin 16 beceri ihtiyacı

1

213 çalışmaya dayalı bir analiz, sosyal ve duygusal eğitim alan öğrencilerin elde ettikleri başarı notunun, bu eğitimi almayan öğrencilerden ortalama olarak %11 puan daha fazla olduğunu göstermektedir. Ve sosyal ve duygusal öğrenme, potansiyel olarak yüksek iş bulma oranları ve eğitim artışı gibi uzun dönemli yararlara öncülük etmektedir.

Ayrıca öğrencilerin gelecekteki mesleklerini öğrenmeleri için, etkin liderlik becerileri de merakkadar önem arz etmektedir.

77

tablo

Bir diğer Forum raporu, 2016 yılında Davos’daki yıllık toplantıda hazırlanan Mesleklerin Geleceği Raporu da, gelecekteki istihdam, beceriler ve işgücü stratejilerini incelemektedir.

Rapor, lider konumdaki işverenler arasından seçilen öncü insan kaynakları ve strateji yetkililerine, endüstriler ve bölgeler açısından özellikle de istihdam, beceriler ve işe alım açısından mevcut değişimin ne anlama geldiğini sormaktadır.

    En iyi 10 beceri

4

Politika yapıcılar, eğitimciler, aileler, işadamları, araştırmacılar, teknoloji geliştiricileri, yatırımcılar ve STK’lar birlikte çalışarak, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesinin her yerde eğitim sistemlerinin ortak yeterliliği ve amacı olmasını sağlayabilirler.

Yazan: Jenny Soffel

Çeviren: M.Mert Alabaş

 Kaynak: What are the 21st-century skills every student needs ?

X