21.yy Becerileri Ne Demek?

Dünya giderek değişiyor. Çağın gereksinimleri farklılaşıyor. Çağı tanıyan ve çağı aşan eğitim modeline duyulan ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor. Geleneksel eğitim modeli, yaklaşımları ve kalıpları yerine gelişen çağın dinamiklerine uygun bir eğitim müfredatı gerekiyor. Bu anlamda atılan adımların amacı ve hedefi; üretken, lider, yaratıcı ve etkin bireylerin topluma kazandırılmasıdır.

Eğitimde 21.yy becerilerine yer verilmesi

Alışılagelmiş eğitim sisteminden farklı ve verimli bir eğitimin söz konusu olabilmesi için çağın gereksinimlerinin anlaşılabilmesi lazımdır. Bu bakımdan 21.yy becerileri denilince nelerin ifade edildiğini anlamak önem ifade ediyor.

  1. Yaratıcı düşünme ve inovasyon

Hayatın birçok alanında yaratıcı düşünme ve yeni fikirler önem kazanmaya başladı. Bu yeteneğin bireylere kazandırılması oldukça önemlidir. Başkasını kopyalayan, modelleyen değil, çığır açan ve üreten bir neslin yetişmesi yaratıcı düşünme eğitimine bağlıdır.

  1. Eleştiri ve problem çözme yeteneği

Yaratıcı düşünme biçimiyle ilgili olan eleştirel düşünme biçimi diyalektik mantığın gereğidir. Yaratıcılığın açığa çıkması ve farklı fikirlerden beslenerek, yeniliklere imza atılması eleştirel bakış açısı ve kolektif akılla mümkündür. Bu kültürün eğitimle kazandırılması, problemlere yaklaşım ve çözüm bulma yeteneğini de geliştiriyor.

  1. Verimli iletişim ve grup çalışması

Bireylerin hem yazılı hem de sözlü olarak kendisini anlatabilmesi gerekiyor. Kendisini ifade etme biçimi ve şekli bir özgüven göstergesidir. Fikirlerini ve düşüncelerini açıklayan kişilerin grup çalışmalarına daha yatkın olduklarını söyleyebiliriz. Doğru iletişim becerisi ve ortak çalışma kültürü 21.yy becerileri içerisinde önemli bir yer kaplıyor.

  1. Girişimci karakter ve özdenetim yeteneği

Çağın en büyük sorunlarından birisi de, zaman yönetimidir. Zamanın verimsiz kullanılması, uzmanlaşma ve öğrenme deneyimlerini de olumsuz etkileyebiliyor. Çağın gereksinimi ise, kişinin özdenetim ve öz disiplin konusunda yetkin olmasıdır.

  1. Liderlik becerileri ve mesuliyet duygusu

Bir şeylerin başarılabilmesi için liderlik becerilerinin kazanılması önemlidir. Çevreye, topluma ve ülkesine karşı mesuliyet bilincine sahip bireylerin görev ve vazifelerini yerine getirme konusundaki hassasiyetleri yüksek olabilir.

21.yy becerileri, bireylerin aktif ve üretken olmalarını hedefliyor. Çağı yönetmek ve yönlendirmek için gereken becerilerin kazanılması ve bu becerilerin geliştirilmesi için çözüm sunuyor.

Atölye Vizyon olarak çalışmalarımızda çocuklarımızın 21.yy becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Daha detaylı bilgi almak için 0 551 166 04 44 telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

X