Montessori; çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemidir. Çocuklar Montessori etkinliklerinde dünyaya dair bilgileri keşfetmek ve kendi potansiyellerini geliştirmek için, hem bireysel hem de gruplar halinde çalışırlar.

Çocuklar belirli dönemlerde farklı konulara hassasiyet gösterirler ve bu konulardaki öğrenme kapasiteleri maksimum olur. 6 yaş Montessori etkinlikleri, okul öncesi son dönemde, daha çok okula hazırlayan etkinliklerdir. Matematik ve geometri bilgisinin öne çıktığı, ince motor, özbakım ve dil aktivitelerinin de bulunduğu içeriklere yer verilir. Kültür çalışmaları ve kozmik gelişimi de içinde barındırır. Gelişmiş ve çocukları okula daha çok hazırlayan şekilde kurgulanır.

6 Yaş Montessori Etkinlikleri:

·       Riddle Cube

Riddle Cube- 6 yaş Montessori Etkinlikleri

Nasıl Hazırlanır?

Malzemeler
-12 adet pipet
-Yün ip

Pipetler küp şeklini alacak şekilde dizilir ve kağıttaki yönerge takip edilerek yün iple birleştirilir. Bağlantı noktalarının biraz gevşek olması gerekmektedir, aksi taktirde rahat hareket ettiremeyiz.

 

·       Kodlama Tahtası

Kodlama Tahtası- 6 Yaş montessori etkinlikleri

Nasıl Hazırlanır?

Etkinliğimizin ana temasını renkler ve rakamlar oluşturuyor. Bunlar arasında bir kodlama çalışması yaptık. Peki nasıl?

  • Önce resimlerde gördüğünüz şekilde bir grafik hazırladık. Sol sütunda rakamlar, üst satırda renkler.
  • Grafiğimizdeki aralık sayısına ve renklerine göre evalardan rakamlar hazırladık.
  • Önce tüm rakamları sırayla dizdik, böylece grafiğin mantığını kavramaya çalıştık.
  • Daha sonra yönergelere göre sadece söylenen satır ve sütundaki rakamı yerleştirdik.

✔ “Sarının altına yerleştir”
✔”Kırmızının sağına yerleştir”
✔”Mavinin soluna yerleştir”

Gibi komutlarla alt, üst, sağ, sol kavramlarını pekiştirdik.

 

·       Cubetto

Cubetto- 6 yaş montessori etkinlikleri

 

Nasıl Hazırlanır?

Setin içindeki tekerlekli ahşap robot fiziksel bir kontrol paneli tahtası üzerine yön ve fonksiyon talimatı kalıplarını yerleştirerek “programlanıyor”. Bu set için herhangi bir uygulama gerekmiyor. Gerekli olan şeyler yalnızca pil ve robotla iletişimi sağlayan Bluetooth. Sette ayrıca öykü kitapları, robotun üzerinde gezineceği ve çocuklara robotu nasıl yönlendirecekleri konusunda fikir verecek şekilde tasarlanmış, renkli matlar halindeki haritalar da bulunuyor.

4 farklı renkteki yönlendirici parçaların her biri farklı programlama komutlarını temsil ediyor; kırmızı ileri girmek, mavi sola dönmek, sarı sağa dönmek için kullanıyor ve yeşil ise işlev tuşu vazifesi görüyor. Çocuklar Cubetto’nun yönergelerini takip ederek renkli parçaları panoya diziyorlar ve böylece tahta robot hareket ediyor. Örneğin, üç kırmızı parça art arda eklendiğinde robot 3 kez sola dönüyor.

 

Montessori yöntemi, çocukları dünyayı keşfetmeleri ve onun içindeki tüm yaşam biçimlerini, sistemleri ve güçleri anlamaları ve onlara saygı duymaları için teşvik eder. Her çocuğun bireysel gücünü ve ilgi alanlarını dikkate alarak besler. Çocuklar, kendi deneyimleriyle ve kendi hızlarında öğrenebilirler. Montessori eğitiminde meraklarını her an giderme özgürlüğüne sahip olan çocuklar, bu sayede ömür boyu sürecek öğrenme deneyimleri için sağlam bir temel oluşturabilirler.

 

ailece etkinlik

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri