Çocuklar ve gençler için kodlama okul müfredatlarına seçmeli ders olarak girmeye başlamış olup zorunlu olması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Atölye Vizyon olarak düzenlediğimiz Kodlama Atölyelerinde katılımcı arkadaşlarımıza analitik düşünmeyi, algoritma yapılarını, şarta bağlı olayları, döngüleri, karar yapılarını anlayacakları şekilde oyunla anlatarak kavramalarını ve kısa sürede kendi yazılımlarını yapmalarını sağlamaktayız.

Yukarıda saydığımız faydaların yanında kodlama ile çocuklar yaratıcı ve etraflı düşünmeyi, hayal kurmayı, planlamayı, takım çalışmasını öğrenmekle beraber yazılım, donanım ve elektroniğin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda aileleri ile birlikte karar verebilmektedir.

Atölyeler süresince teorik ve pratik bilgiler beraber verilmekte, tasarım ve planlama yapılmakta, uygulama hayata geçirilmekte bu süreç eğlenerek sürdürülmektedir.

Öğrencilerin seviyelerine, ilgi alanlarına ve isteklerine göre veliler ile yapılan görüşme sonucu planlama yapılmakta, atölye sırasında kazanılacak yetenekler belirtilmekte ve atölye sonrası yapılan değerlendirme ile faydalar ölçülmektedir.

Mobil uygulamalar, web uygulamaları, görsel uygulamalar, matematiksel ve eğitici uygulamalar ile geleceğin mühendisleri için buradayız.

          IMG_0093