Çocuklarda 21.yüzyıl Becerileri ve Robotik Kodlama

Kodlama,Robotik,Maker,STEM hakkında herşey !

21.Yüzyıl Becerileri ve Robotik Kodlama

21.yüzyıl başından itibaren dünya üzerindeki ülkelerde bir sınıflandırma yapılmaya başlandı. Bu sınıflandırmalarda “kalkınmış ülkeler, kalkınmamış ülkeler, kalkınmakta olan ülkeler” veya “gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler” gibi farklı şekillerde tanımlamalar kullanılmaktadır. Kavram olarak kalkınma kelimesine verilen anlamlar zaman içinde değişime uğramıştır. Yaygın olarak, günümüzde kalkınmanın, kendi kendini devam ettirebilen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişim, teknolojik yenilikler, sosyal–siyasal ve kurumsal yenilenmeler ve insanların yaşam koşullarındaki iyileşme gibi temel unsurların birleşiminden oluştuğu kabul edilmektedir.

Nedir Bu 21.yüzyıl Becerileri?

Kalkınma kavramına ek olarak hayatımıza 21.yy becerileri kavramı girmiştir. Özellikle yetişen nesil çocukların bu becerilere sahip olması beklenmektedir. Peki nedir bu 21.yy becerileri?  P21 Platformu’nun hazırladığı tabloya göre Öğrenme ve Yenilenme Becerileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Yaşam ve Meslek Becerileri olarak 3 ana başlıkta verilmiştir. 

P21 Platformu 21.YY Becerileri Tablosu

Öğrenme ve Yenilenme Becerileri,  yaratıcılık ve yenilenme, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği olarak sınıflandırılmaktadır.. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim okuryazarlığı olarak sınıflandırılmıştır.  Yaşam ve Meslek Becerileri ise esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz-yönelim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik ve sorumluluk şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Yapılan bu sınıflandırma ve tablolara rağmen 21.yy becerilerinin sabit bir içeriği yoktur ve günün koşullarına göre değişim gösterebilmektedir.  Mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülen ve hali hazırda yeni bir “21. yüzyıl becerisi” olarak adlandırılan kodlama becerisi de bunlardan biridir. Kodlama hem yetişkinler hem de çocuklar için anahtar konumunda bir yetkinlik haline gelmiştir. Çünkü ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlenmesini sağlayan ekonomik şartlar, dijital ekonomi ile değişmeye başlamıştır.  Bu sebepten kodlama öğrenen-öğreten ülkelerin her zaman bir adım önde olacağı öngörülmektedir. Ekonomideki bu değişim doğal olarak eğitimdeki değişimi de tetiklemekte ve programlama, robotik kodlama becerilerini geliştirmeye yönelik odaklanmaya başlamaya sebep olmaktadır. Ülkeler kodlama derslerinin eğitim müfredatına entegre edilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Robotik Kodlama 21.yy Becerilerinin Neresindedir?

Robotik kodlama denilince çocukların aklına çoğunlukla robot yapmak için yapılan programlama gelmektedir. Yanlış değildir bu tanım. Mekanik aletlerin elektronik devrelerin kodlanması ile hareket ve yönlendirme kabiliyetinin kazanması denilebilir.  

Peki bu robotik kodlama çocuklarda bu becerilerin hangilerinin kazanılmasında etkili? Robotik kodlama sadece verilen materyalin kodlanması değildir. Eldeki materyaller ile çalışan bir ürün çıkarmak da robotik kodlamanın yaratıcılık kısmında yer almaktadır. Önce hayal edilir, ürün tasarlanır ve kodlanarak çalışır hale getirilir. Bu şekilde 21.yy becerilerinden Yaratıcılığın öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. 

Tasarlanan ürün kodlanınca ilk seferinde çalışmayabilir, kodlarda hata olabilir, ürün tasarımında sorun olabilir. Yani ürün çıkarma sürecinde karşısına problemler ve hatalar da çıkma ihtimali bulunmaktadır. Çocukların karşılarına çıkan bu durumda kazandıkları ve geliştirdikleri problem çözme becerisi ile sorunların üstesinden gelmeleri kolaylaşmaktadır. Kazanılan bu beceriyi hayatlarının içine entegre ederek önlerine çıkan sorunlar karşısında çözüm üretebilmeleri sağlanmaktadır.

Başlanan işi ve projeyi takip etme, ürünü çalışabilir hale getirene kadar projesinin sorumluluğunu alır. Bu şekilde çocukların sorumluluk becerisini kazanmaları beklenmektedir.

Belirgin olarak robotik kodlama eğitimi çocuklarda yaratıcılık, problem çözme, sorumluluk becerilerinin kazanılmasında etkili olsa da bunlarla sınırlı değildir. Çocuklarda araştırma yapmayı sağlayarak  bilgi okuryazarlığı, bir ürünü baştan sona kendi bağımsız fikirleri ve yaratıcılığı ile yaparak öz-yönelim, doğrusunda ve yanlışında eleştirel düşünme, yapılan grup çalışmaları ve projeleri ile işbirlikli çalışma becerilerini de kazanması hedeflenmektedir. 

Çocukların ülkeye faydalı, düşünebilen, üreten, eleştirilen ve eleştirebilen yetişkinler olabilmesi için 21.yy becerilerini kazanmış ve hayatına entegre etmiş olması beklenmektedir. Biz yetişkinlerin de çocukların bu becerileri kazanmaları için gerekli fırsatları sağlamamız, üzerimize düşen görevlerden biridir. 

Nur Güngördü

X