robotik kodlama ve öz yeterlik

Kodlama,Robotik,Maker,STEM hakkında herşey !

Çocuklarda Öz Yeterlik Algısına Robotik Kodlama Eğitiminin Etkisi

Öz Yeterlik Nedir? Öz yeterlik, Sosyal Bilişsel Kuramın anahtar değişkenlerinden biridir. Bandura’ya göre öz yeterlik, davranışların oluşmasında etkili olan bir niteliktir ve “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı ol
X