Tomatis Metodu Nedir, Ne Değildir ?

                                                                                   Öğrenme Zorlukları ve Dil Bozuklukları

Öğrenme zorluklarının geniş bir yelpazesi olmakla birlikte birçok çocuk (4 ve 6 yaş arası) bunu yaşamaktadır. Bunlar zeka eksikliğine bağlı olarak veya istenmeyen sosyo ekonomik koşullar veya psiko etkin problemden kaynaklı değildir.
Bu zorlukların nörobiyolojik kökeni olup Beynin belli alanlarının prenatal periyod süresince düzgün gelişmemesinden kaynaklanır.
Bu zorluklar disleksi (okumayla alakalı) disortografi (seslerin yazılı harflerle bağlantısını kurma) ve Dispkasi (öğrenilmiş mimiklerin kullanımı ve koordinasyonu) içerir.
Ayrıca bu zorlukların arasında disfazi (konuşulan dil için) ve diskalkuli (matematik fonksiyonları ve rakamlara ilişkin) vardır.

TOMATİS Metodu seslerin deşifre edilmesi ve çözümlenmesinde ve ayrıca motor, denge ve koordinasyonda yer alan nöral devrelerin plastizitesi üzerinden faaliyet gösterir. TOMATİS Metodu tıpkı bunun gibi, öğrenme zorluklarını ve dil bozuklukları ile başa çıkmaları ve yönetebilmeleri için telafi edici stratejiler geliştirmede çocuklara yardımcı olabilir.

Dikkat dışsal bir olay veya düşüncenin seçilmesi ve farkındalığı devam ettirme kapasitesidir. Genel uyanıklık haline ve tetikte olmaya yanıt verir. Bu sayede sinir sisteminin akla gelen her biçimdeki bilgiyi almasına olanak tanır. Dikkat bozuklukları çocukları ve yapılacak işe uzun süreler yeterli olarak odaklanamayan yetişkinleri etkiler. Yapılacak iş minimum bir entelektüel efor gerektirse de veya tanıdık bir karaktere sahip olsa bile bu durum kendini gösterir (revize etme veya tekrar kopyalama gibi) Dikkatin spesifik bir şekli kişinin dikkatini birkaç kaynağa veya bilgiye veya yapılacak görevlere bölme kapasitesidir. Dikkatsel biçimlendirmedeki eksiklik bilişsel anlamda oldukça maliyetli olmakla kalmayıp aynı zamanda bir zorluk kaynağı ve çocuğun okul ortamında büyük ölçüde zorlanması demektir.

Serebral uyarımın genel eyleminin ötesinde (örn; kortik şarj) TOMAİS Yönteminin ayrıca seçici dikkat üzerinde olumlu etkisi vardır. Etki bazında Tomatis prosedürü uyanık ve dikkati açık kalması için beyni sürekli olarak şaşırtmak üzere tasarlanmış algısal ses kontrastını meydana getiren elektronik kapılama üzerine kuruludur. Hedef beynin değişiklikleri saptamasında otomatik mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olmaktır ki bu da sonrasında seçici dikkati destekleyecektir.

TOMATİS Metodu bu problemleri olduğu gibi ortadan kaldırmaz ancak en azından bunları daha iyi yönetebilmek ve bu sayede etkin bir biçimde üstesinden gelebilmek için kişiye yardımcı olur.