Maker Hareketi ve Okullar

Maker hareketi son yıllarda eğitimciler arasında sıkça konuşuluyor ve tartışılıyor. Anlam karmaşasının hakim olduğu alanlarında başında geliyor. STEM/STEM+A/STEAM vb. gibi kısaltmalarla anılan güzide konumuzda olduğu gibi..

Sevgili Dale Dougherty’den bahsetmemek olmaz, kendisini mutlaka araştırmanızı ve ilk kaynaktan maker hareketi hakkında fikirlerini okumanızı tavsiye ederiz.

Okullar penceresinden bakıldığında durumun genel hatlarıyla anlaşıldığı (erken yaştan itibaren üretim, okullar üretim merkezi olmalı vb.) ancak anlayamayan hatta duymayan okul ve eğitimci sayısı da oldukça fazla.

İşi layıkıyla yapmaya çalışan, fark yaratan, değerli okul yöneticileri, öğretmenleri, velileri olduğu kadar yapıyor(muş) gibi görünenlerinde olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Bu yazıda maker hareketine uyum (hareketin adını farklı da koyabilirsiniz) konusunda okullara çeşitli tavsiyelerde bulunmak temel alınmıştır.

İlk yapılması gereken konuyu sahiplenecek bir takım kurmak ve gerekli olanakları (ortam, bilgisayar, 3d yazıcı, el aletleri, sarf ve yardımcı malzemeler, Pinoo setleri) sağlamaktır. Bu takım oluşturacağı takvim ile tüm öğretmenleri konudan haberdar etmeli, uygulamalı atölye çalışmaları yapmalı, örnek ders planları üzerinde konuşulmalıdır.

Konunun önemini keşfeden eğitimci kadrosu değişimin aslında göründüğü kadar zor olmadığını anladığında, kendilerine güvendiklerinde, yapacakları çalışmalar için heyecanlandıklarında bütün taşlar yerine oturacaktır.

İkinci adım veli desteğini almak için gerekli çalışmaları yapmak olacaktır. Bunu yaparken de yine uygulamalı etkinliklerin kullanılması çok faydalı olacaktır. Maker çalışmaları için ayrılmış ortamda, çocukların yerinde velilerin oturduğunu, çocukların geleceğe hazırlanmasında planlananların anlatıldığı, etrafta görünenlerin bir araç, mutlu, yetenekli ve özgüvenli çocukların amaç kabul edildiğinin uygulamalı anlatımı velilerin desteğini almak için önemli bir adım olacaktır.

Uygulama, gündelik hayattaki bir problemin çözümü, etrafımızda sık sık gördüğümüz mekanizmalar, sosyal fayda temalı bir konu ya da ders içeriği olabilir.

STEM, 21.yy becerileri, oyunlaştırma, tasarım odaklı düşünme vb. gibi konuların eğitim sistemine entegrasyonu maker hareketi ile ilişkilendirilip fayda maksimize edilebilir.

Üçüncü adımda çocukların görecekleri müfredat konularını bahsedilen alanlarla ilişkilendirip, doğru örnek ve yöntemlerle alternatifli şekilde çocuklara sunmak gelecektir. Çocuğun toplama çıkarma işlemini yapacak uygulamayı Scratch ile geliştirmesi, motorları tanıması, toprağa dokunması, sensörlerden ile tanışması, sensörlerden bilgi okuyup hem de koşulları anlaması, kartonlardan yaptığı projelere kutu ya da projelerin mekanizmalarını oluşturması, makas ve silikon tabancası ile tanışıklığının çok üzün sürmesi gerektiğini görmesi, malzeme bilgisinin artması vb… anlatılacak bir çok fayda ve yöntem ile konu eğlenceli hale getirildiğinde yapılacakların çok değerli ve sınırsız olduğu çok net ortaya çıkacaktır..

Dördüncü adım çocukların geliştirilen alternatif müfredata uygun olarak yıl boyunca yaptıklarını sunacakları bir festival düzenlenmesi ve neyi neden yaptıklarını ifade edebilmeleri için gereken ortamın oluşturulmasıdır. Bu ortam sosyalleşme ve aynı zamanda okulun eğitim sistemine yeni bakış açısının ifadesidir.

İlave adımlar, farklı bakış açıları kesinlikle olabilir ve faydalıdır. Tarım, girişimcilik, sosyal fayda, sağlık, doğa, fırsat eşitliği vb. gibi bir çok başlık ve tema işin içine girmelidir.

Eğitmenler arası diyalog ve düzenli eğitim çok önemlidir. Çocuk güneş sistemini yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline uygun şekilde maket hazırlayarak öğrenirse unutmaz. Güneş sistemini öğrendiği gibi el becerisi gelişir, etrafındakilere anlatarak sosyalleşir, aldığı güzel dönüşler ile özgüveni artar ve yeniliklere daha açık olur.

Maketi hareketlendirmek ve yüzlerce örnek projesiyle ilham verecek pinoo setleri alanı teknoloji ya da bilişim olmasada her öğretmenin işini kolaylaştırır ve vizyonlarını geliştirir. Kodlama ve robotik konularını doğru anlamalarını ve korkmamaları gerektiğini gösterir.

Bilmek başka yapabilmek bambaşkadır.

Yapan, üreten, ilham veren ve keşfettiren öğretmenlerin sayısının arttığı, bu öğretmenlerimizin yetişmesine katkı sağladığı çocukların geleceğe ümitle bakmamızı sağladığı umut dolu yarınları görebilmek dileğiyle..

Rıdvan Canbaz
Atölye Vizyon

ailece etkinlik

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri