21. Yüzyıl Düşünce Becerileri

Temel 21. Yüzyıl Düşünce Becerileri

Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik – Kişisel, iş ve topluma açık alanlarda bireysel sorumluluğun ve esnekliğin yerine getirilmesi; kişinin kendisi ve başkaları için yüksek standartlar ve amaçlar belirleyip bunlara ulaşması; belirsizliğin hoş karşılanması

İletişim Becerileri – Değişik şekil ve ortamlardaki etkili sözlü, yazılı ve çoklu ortam iletişim araçlarını anlama, kullanma ve hazırlama

Yaratıcılık ve Entelektüel Merak – Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkaları ile paylaşmak; yeni ve farklı perspektiflere açık olmak istekli olmak

Eleştirel Düşünme ve Sistemleri Düşünme – Bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme ve zor seçimleri yapma; sistemler arasındaki ilişkileri anlama

Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı Becerileri – Farklı şekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, erişme, kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yaratma

Kişilerarası ve İşbirliği Becerileri – Takım çalışması ve liderlik gösterme; farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme; başkaları ile verimli çalışma; kendini başkalarının yerine koyma; değişik farklılıklara saygı gösterme

Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme – Problemleri belirleme, inceleme ve çözme yeteneği

Öz-Yönelim – Kendi anlama ve öğrenme ihtiyaçlarını takip etme; uygun kaynakları belirleme; öğrenmeyi bir alandan bir başka alan aktarma

Sosyal Sorumluluk – Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu davranma; kişisel, iş ve topluma açık alanlarda etik davranışlar sergileme

Kaynak: Partnership for 21st Century Skills (www.21stcenturyskills.org) [21. Yüzyıl Becerileri için Ortaklık]

 

X