Çocuklar Kodlama Öğrenmeli mi

Çocuklar kodlama öğrenmeli mi?  Kodlama öğrenmek çocuklarda nasıl gelişimler gösteriyor?  Gelecekte çocukları neler bekliyor? gibi sorular tüm veliler için büyük önem taşıyor.

Çocukları geleceğe hazırlarken en önemli unsurlardan birinin kodlama öğrenmeleri olduğu çok açık. Kodlama çocukların eğitimlerine çok büyük katkı sağlarken, kişiliklerinin gelişiminde de oldukça önemli rol oynar.

Çocuklar ile yetişkinleri ayıran en önemli özelliğin hayal gücü olduğunu düşünürsek , çocukların kodlama yaparak beyinlerini güçlendirdiklerini ve hayal güçlerinin geliştiğini söyleyebiliriz.

Kodlama mantıksal iletişimi öğretir, hem sözel hem de yazılı becerileri güçlendirir. Kodlamayı öğrenmek demek, yeni bir dil öğrenmek demektir.

Çocuklar kodlama öğrenmeli

Çağımızın sorunu olan çocuklarda dikkat bozukluğu, özgüvensizlik, içe kapanıklık, hiperaktivite gibi rahatsızlıkların çözümünde  de kodlamanın yeri çok büyük. Tamda bu noktada çocuklar kodlama öğrenmeli mi sorusuna evet demek istiyoruz.

Çocuklar karışık kod bloklarını yazarken doğal olarak daha iyi odaklanma becerisini geliştirirler , dikkat bozukluğu gibi önemli sorunlarla başa çıkmayı sağlar.

Hayatlarının her alanında daha planlı olurlar. Kodlama sayesinde problemlerini kendileri çözmeyi öğrenen çocukların özgüvenlerinin büyük ölçüde artması en dikkat çekici faydaları arasında yer alıyor. Çocuklar kod yazarken fark yarattıkları için kendilerini güçlü hissederler. Kodlama yapan çocuklara yönelik online platformlarda, çocukların daha özgüvenli olduklarını görürüz. Kodlama, çocuklara yazma becerilerinin gelişmesini sağlayan özetleme ve planlama becerisini kazandırır. Küçük yaşta kodlama ile tanışmış ve kendisini bu alanda geliştirmiş bir çocuk, ileride seçtiği herhangi bir alanda üstünlük sağlar.

Çocuklar Kodlama Öğrensin

 1. yy beceri gelişiminin çocuk açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Peki başlıca 21.yy becerileri nelerdir?

 • Okuma/Dil Becerileri
 • Matematik Okuryazarlığı
 • Fen Okuryazarlığı
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
 • Sosyal, Kültürlerarası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk
 • Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik
 • Medya, Enformasyon ve ICT Okuryazarlığı

Bu ve bunlar gibi tüm gelişimsel ilerlemeleri destekleyen kodlama eğitimi çocuklar için oldukça gereklidir ve önemlidir…

O zaman tekrar söylemeliyiz ki , çocuklar kodlama öğrenmeli mi ? Evet! Uzman eğitmen kadrosu ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki atölyelerimize katılmak, geleceğe daha bilinçli adımlar atmak için sizleri Atölye Vizyon’a bekleriz.

 

ailece etkinlik

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri