endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ya da 4.Sanayi Devrimi olarak ta adlandırılan, aynı zamanda “akıllı fabrika” sistemlerinin de temelini oluşturan devrimdir.

Endüstri 4.0 verilerin toplanması, analizi, korunması ve izlenmesine büyük olanak sağladığı için daha verimli iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlar.

ENDÜSTRİ 4.0’IN GELİŞİM SÜRECİ

1.Sanayi Devrimi: Su ve Buhar Gücü

2.Sanayi Devrimi: Elektrik Gücü

3.Sanayi Devrimi: Dijital Devrim (Bilgi Teknolojileri + Elektronik)

4.Sanayi Devrimi: Nesnelerin İnterneti-Akıllı Ev

:Hücresel Taşıma Sistemi

:Otonom (Sistemin kendi kendini yönetmesi)

:Akıllı fabrikaların sensör ve verilerinin Simülasyonu

Endüstri 4.0 öncesinde üretimde değişikliğe gidebilmek için komple cihazın yeni versiyonunu temin etmek gerekebiliyordu. Artık basit yazılımsal müdahalelerle sorunlara çözüm bulunabiliyor.

ENDÜSTRİ 4.0’ı özetleyecek olursak;

İnsan gücü olmadan çalışan fabrikalar-Karanlık Fabrikalar

Birbirleriyle haberleşen cihazlar

Tek tip hatasız üretim

Çevre dostu sistemler-kaynak tasarrufu demektir.

AVANTAJLI YÖNLERİ

– Sistemlerin kolay izlenebilmesi

– Maliyetlerin azaltılması

– Çevre dostu sistemler, kaynak tasarrufu

KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR

– Bu devrime ivme kazandıracak bilgi beceri eksikliği

– İş gücüne azalan ihtiyaç

– Adaptasyon

ENDÜSTRİ 4’0 DAN TOPLUM 5’0 A (SÜPER AKILLI TOPLUM)

Toplum 5.0 kavramı ilk olarak 2016 Ocak ayında Japonya’da kullanıldı.

“Teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil yardımcı olarak algılanmalı” görüşü üzerinde duruluyor.

TOPLUM 5’0 SÜPER AKILLI TOPLUM OLARAK NİTELENDİRİLİYOR.

Toplum 5.0, bireyleri 4.endüstri devrimine adapte etmek için rehber görevini üstlenmiş durumda.

İnsanlara katkısı: Dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanarak hayata kolaylık katmak.

TOPLUM 5.0 İLE ÇÖZÜLMESİ BELİRLENEN HEDEFLER

-Yaşlanan dünya nüfusuna çözüm geliştirmek.

-Nesnelerin internetinden faydalanılması.

-Çevre kirliliği ve doğal afetler

-İşsizlik

-Sağlık

Toplum 5.0 her şeyden önce 4.sanayi devriminin yeniliklerini sosyal hayata dahil ederek çeşitli sosyal zorlukları çözebilen bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

Bu ilişkiyi bir örnekle açıklarsak: Nesnelerin interneti ile toplanan büyük veri, yapay zeka tarafından yeni bir zeka türüne dönüştürülerek toplumun her köşesine ulaştırılmalı.

 

BU DEĞİŞİMDEN ÖNCELİKLE ETKİLENMESİ BEKLENEN SEKTÖRLER

– SAĞLIK: Daha ayrıntılı merkezi hasta kayıtları, bakım tesislerinde yapay zeka ve robotların kullanılması

– ALT YAPI: Yollar köprüler ve barajların denetimi için sensörler kullanılması

– FİNANS: Nakit para olmadan ödemeye teşvik

ailece etkinlik

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri